26.11.2020

100 006

Снимка 5239 […]
26.11.2020

Ботевград, Туристическо дружество „Венец“, Пленум на хижа „Рудината“ 1977 год.

Снимка 5108 […]
26.11.2020

Ботевград, Туристическо дружество „Венец“, Пленум на хижа „Рудината“ 1977 год.

Снимка 5106 […]
26.11.2020

Ботевград, Туристическо дружество „Венец“, Пленум на хижа „Рудината“ 1977 год.

Снимка 5104 […]
26.11.2020

Ботевград, Туристическо дружество „Венец“, Пленум на хижа „Рудината“ 1977 год.

Снимка 5102 […]
26.11.2020

Ботевград, Туристическо дружество „Венец“, Пленум на хижа „Рудината“ 1977 год.

Снимка 5100 […]
26.11.2020

Ботевград, Туристическо дружество „Венец“, Пленум на хижа „Рудината“ 1977 год.

Снимка 5098 […]
26.11.2020

Ботевград, Туристическо дружество „Венец“, Пленум на хижа „Рудината“ 1977 год.

Снимка 5096 […]
26.11.2020

Ботевград, Туристическо дружество „Венец“, Пленум на хижа „Рудината“ 1976 год.

Снимка 5094 […]
26.11.2020

Ботевград, Туристическо дружество „Венец“, Пленум на хижа „Рудината“ 1976 год.

Снимка 5092 […]
26.11.2020

Ботевград, Туристическо дружество „Венец“, Пленум на хижа „Рудината“ 1976 год.

Снимка 5090 […]
26.11.2020

Ботевград, Туристическо дружество „Венец“, Пленум на хижа „Рудината“ 1976 год.

Снимка 5088 […]
26.11.2020

Ботевград, Туристическо дружество „Венец“, Вече у дома

Снимка 5086 […]
26.11.2020

Ботевград, Туристическо дружество „Венец“, До морето – още само четири часа

Снимка 5084 […]
26.11.2020

Ботевград, Туристическо дружество „Венец“, 20.08.1975 год., с. Емона, Целта е достигната

Снимка 5082 […]
26.11.2020

Ботевград, Туристическо дружество „Венец“, 20.08.1975 год., с. Емона, последен поглед към морето

Снимка 5080 […]