Създаването на „Имало едно време.БГ“ изискваше много работа, време и финансови средства.

За да продължи развитието си със същите темпове и изобщо, сайтът се нуждае от повече време, както и от парични ресурси.

Ако „Имало едно време.БГ“ Ви харесва, направете дарение за да продължим да го поддържаме и развиваме в същия вид!


Банкова сметка: IBAN BG79RZBB91551008718819 (Райфайзенбанк) Радослав Маринов
Благодарим Ви от сърце, приятели!