УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПУБЛИКУВАНИ В „ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ.БГ“
Сайтът „Имало едно време.БГ“ е цялостен проект, като снимките и описанието към тях са неделима част от него.
Поради тези причини, условията за използване на снимки от „Имало едно време.БГ“ са следните:

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ – В ИНТЕРНЕТ
  Можете да разпространявате и копирате снимки (и описанието им) от сайта „Имало едно време.БГ“ единствено с НЕкомерсиална цел, като задължително посочите източника „Имало едно време.БГ“, с посочен активен линк, или изписан неактивен линк – Снимка: www.imaloednovreme.bg.
 2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СНИМКИ ОТ ТЕЛЕВИЗИИ ИЛИ ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ ВЪВ ВИДЕО МАТЕРИАЛИ
  Излъчване на снимки от сайта „Имало едно време.БГ“ в телевизионни програми, или в изработването на видео материали, е комерсиално използване. Телевизиите могат да използват снимки от „Имало едно време.БГ“ като ги излъчват само след предварително отправено запитване и получено съгласие от автора на сайта. Посочване на източника във всички случаи е задължително, но не дава автоматично право на излъчване в телевизионна програма.
  Във всички случаи е задължително поставянето под излъчваната снимка надпис „Снимка: www.imaloednovreme.bg“. Надписът се поставя по време на излъчването, а не във финалните надписи на програмата.
 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СНИМКИ ЗА ПЕЧАТ (ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ)
  Авторът на сайта не позволява отпечатването на снимките за каквито и да било цели, без това да е предварително съгласувано с него. Той не предоставя безвъзмездно изходните файлове на снимките, както и копирането им на какъвто и да е хартиен (или друг) носител. Някои от снимките, техните цифрови копия, могат да бъдат закупени при запитване и при съгласие от страна на техните автори – фотографи.